Hodowla koni skokowych to ważna część działalności Future Stars, której zasoby hodowlane bazują dziś w 90% na koniach własnej hodowli, uzupełnianymi o wyselekcjonowane młode konie pozyskiwane na rynku europejskim. Selekcja koni w oparciu o bogate doświadczenie nie tylko hodowcy, ale również czynnego sportowca, otoczenie ich właściwą opieką, objęcie profesjonalnym treningiem i managementem, dają gwarancję, że każdy koń dysponujący naturalnym potencjałem, powierzony firmie FUTURE STARS, ma szansę stać się gwiazdą. 

OUR FUTURE STARS

“You are never wrong to do the right thing”

Mark Twain

FS_logo_white_1500px.png

Ivory Coast

FS_logo_white_1500px.png

Marrakesh

FS_logo_white_1500px.png

Kalahari

FS_logo_white_1500px.png

Lamborghini

FS_logo_white_1500px.png

Lanzarote

FS_logo_white_1500px.png

Abba van Grobbenhof Z

FS_logo_white_1500px.png

Macho Balia

FS_logo_white_1500px.png

Rianna

FS_logo_white_1500px.png

Tenderheart

FS_logo_white_1500px.png

Chaumont